Az ügyintéző és a cégadatai

A résztvevő adatai

Alulírott megrendelő nyilatkozom, hogy a képzésre jelentkező résztvevő rendelkezik az adott képzés részvételi feltételeivel. Alulírott megrendelő kérem, hogy a jelentkezésem alapján a részvételi díjról számlát küldjenek. Mint megrendelő vállalom, hogy a teljes részvételi díjat a részemre kiállított számla alapján, 15 napon belül átutalom a T&T Quality Kft. bankszámlájára. Elállási jog: A képzésen résztvevő személyt a képzés megkezdése előtt, a digitális felületre való első belépés előtt elállási jog illeti meg. Ez esetben az előlegként megfizetett képzési díj 50 %-át jogosult visszaigényelni.

Üzenet