Munkamódszerünk

A környezetirányítási rendszereknél többek között a következő tanácsadásokkal segítjük Megbízóinkat:

 • teljes környezetirányítási rendszer kiépítése, bevezetése tanúsítás segítése,
 • teljes belső rendszerauditok elvégzése,
 • folyamat auditok elvégzése,
 • tanácsadói mérnöknapok a rendszer továbbfejlesztésére,
 • tanácsadás folyamatok továbbfejlesztésére, pl.: környezeti hatáselemzés elvégzése, vonatkozó aktuális jogszabályok felülvizsgálata, stb.,
 • környezetirányítási vezetői feladatok ellátása.

Egy környezetirányítási rendszer kiépítését és bevezetését az alábbi főbb lépéseken keresztül végezzük.

A. A Megbízó környezeti helyzetfelmérése és részletes projekt-terv kidolgozása

A T&T projektvezetője helyszíni környezeti helyzetfelmérést végez. A helyzetfelmérés eredménye egy részletes jelentés, amely két részből áll: egyrészt megállapítja a Megbízó aktuális környezeti teljesítését, másrészt megállapítja a Megbízó létező szabályozásainak az ISO 14001 szabvány szerinti megfelelőségét. A helyzetfelmérés második része figyelembe veszi a Megbízónál működő minőségirányítási rendszerhez (pl. ISO 9001, ISO/TS 16949) való illesztés lehetőségeit.

A T&T projektvezetője a helyzetfelmérés kiértékelése után részletes projekttervet készít, amelyet egyeztetés után a Megbízó képviselője jóváhagy. A projektterv tartalmazza az elvégzendő tevékenységeket, az ezekhez szükséges időszükségletet, valamint felelősöket.

B. Oktatás az irányítási rendszer építésében részt vevők számára

A T&T projektvezetője a Megbízó képviselőjével egyeztetett időpontban a helyszínen előadás keretében megtartják az oktatást azon munkatársak számára, akik részt vesznek az irányítási rendszer építésében kiépítésében. Az oktatás témái:

 • környezetirányítási alapfogalmak,
 • az ISO 14001 szabvány követelményei,
 • a helyzetfelmérés tapasztalatai,
 • a környezetirányítási dokumentumrendszer felépítése
 • a rendszerépítés menete, lépései.

Az oktatáshoz a T&T nyomtatott oktatási anyagot biztosít.

C. Környezeti eljárások kidolgozása: a környezeti hatások azonosítására, a normális mű-ködés szabályozására és az abnormális működésre vonatkozó szabályozásra

A T&T projektvezetője a Megbízó képviselőjével és a Megbízó környezetvédelemmel és a műszaki területtel foglalkozó kollégáinak közreműködésével a Megbízó adottságait figyelembe véve kidolgozza a környezeti tényezők azonosítására és értékelésére szolgáló eljárás(oka)t. A projektvezető kidolgozza továbbá a Megbízó normális illetve normálistól eltérő működésére vonatkozó további környezeti szempontú szabályozások elkészítéséhez szükséges eljárás(oka)t.

D. Környezeti eljárások kidolgozása: környezeti célok és előirányzatok felállítására, programok kidolgozására

Az eljárások kidolgozását a Megbízó végzi a T&T projektvezetőjének segítségével és szakmai támogatásával.

E. Támogató eljárások kidolgozása: a jogi megfelelés biztosítására, külső és belső kommunikációra

A T&T projektvezetője a Megbízó képviselőjével és a Megbízó környezetvédelemmel és a szervezet vezetésében dolgozó kollégáinak közreműködésével a Megbízó adottságait figyelembe véve kidolgozza a jogi megfelelés biztosítására, külső és belső kommunikációra elkészítését szabályozó eljárás(oka)t.

F. Támogató eljárások átdolgozása: a dokumentumok, feljegyzések kezelésére, belső auditra, képzésre, vezetőségi átvizsgálásra

A Megbízó a T&T projektvezetője segítségével kidolgozza a dokumentumok, feljegyzések kezelését, a belső környezeti szempontú auditokat, a környezeti képzést, a környezeti szempontú vezetőségi átvizsgálás szabályozó eljárás(oka)t.

G. Környezeti Kézikönyv kidolgozása

A T&T projektvezetője a Megbízó képviselőjével a Megbízó adottságait figyelembe véve kidolgozza a Környezeti Kézikönyvet.

H. Környezeti szempontú munka és ellenőrzési utasítások kidolgozása

A Megbízó - képviselője irányításával és a T&T projektvezetője koordinálásával - a környezeti eljárások alapján kidolgozza a szükséges munka és ellenőrzési utasításokat.

I. Rendszerbevezetés

Az elkészült eljárások, utasítások és környezeti programok szerint a vállalat szakemberei a T&T projektvezetőjének irányításával megkezdik a rendszer működtetését és felügyeletét. A rendszerbevezetés két részből áll: a kidolgozott eljárások, utasítások és programok megismertetése minden munkatárssal és a működés egyéb feltételeinek biztosítása, valamint a bevezetett irányítási rendszer ellenőrzése annak működőképessége szempontjából. Az ellenőrzést szükség esetén a rendszer korrekciói követik.

J. Teljes belső rendszeraudit és rendszerjavítás

A T&T egy szakembere (nem a projektvezető) az ISO 14001 követelményeit figyelembe véve elvégzi a rendszer felülvizsgálatát. A felülvizsgálatkor esetlegesen fellelt kisebb hiányosságok helyesbítését a projektvezető további tanácsadással segíti.

K. Részvétel a tanúsításon

A teljes belső rendszeraudit után a T&T projektvezetője részt vesz a tanúsító előauditon, tanúsító auditon és szakmai tanácsaival támogatja a Megbízót a sikeres audit elérése érdekében.

További információkért keresse munkatársunkat: Katona László-t.

Telefon: 06-1/237-1330, 06-30-9708-849

E-mail: l.katona@ttq.hu