Integrált ISO 9001, MSZ EN 9100 szerinti belső auditor

Képzés kódja: 6150/213

Tematika


Témakör

Célja

Tartalma

0.téma

Képzés megalapozása

Képzés céljának tisztázása,

Az oktató bemutatása,

Hallgatók bemutatkozása

1. téma

MSZ EN ISO 9001: 2015 és MSZ EN 9100:2018 szabvány előírásai

- Az MSZ EN  9100 minőségügyi szabványcsalád felépítése

- Légi közlekedési alapfogalmak

- Az MSZ EN 9100 alapelvei

- Alkalmazási elvek és nem alkalmazott követelmények

- Folyamatszemléletű megközelítés és PDCA modell

- Kockázatalapú megközelítés

- Az MSZ EN 9100 szabvány felépítése

- Az MSZ EN 9100 szabvány dokumentációs rendszere és a követelmények integrálása meglévő ISO 9001 minőségirányítási rendszerbe

- A szervezet környezetének, minőségirányítási rendszerének és folyamatainak megértése

- Érdekelt felek azonosítása, igényeinek meghatározása

- Kockázatelemzés

- Kiszervezett folyamatok

- Vezetés, politika és felelősségi folyamatok ISO 9001 szabványpont  kiegészítése 9100 követelményekkel

- Tervezési folyamatok ISO 9001 szabványpont  kiegészítése 9100 követelményekkel

- Támogató folyamatok (erőforrások, munkatársak, információk, mérőeszközök ISO 9001 szabványpont kiegészítése 9100 követelményekkel

- Vevőkkel, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos működési folyamatok ISO 9001 szabványpont  kiegészítése 9100 követelményekkel

- Teljesítményértékeléssel kapcsolatos folyamatok ISO 9001 szabványpont kiegészítése 9100 követelményekkel

- Fejlesztési folyamatok ISO 9001 szabványpont kiegészítése 9100 követelményekkel

2. téma

ISO 19011: Az auditálás célja, lépései

Az auditálás célja, alapfogalmai, fajtái

 ISO 19011 szabvány,

Az auditorokkal szemben támasztott követelmények

Az audit típusai: rendszer-, folyamat-, termékaudit

 

1. Feladat: audit kérdéslista készítés

3. téma

Az auditálás lépései II.

Az auditok tervezése, lebonyolítása

Az auditok elvégzésének első lépése: dokumentáció felülvizsgálat,

vevői-, támogató folyamatok azonosítása (COP modell alkalmazása)

Audit kérdéslista készítés

Folyamatelemzés

Szabványértelmezés

2. Feladat: auditterv összeállítása, auditok tervezése

3. Feladat: mintadokumentáció felülvizsgálata nem megfelelőségek megállapítása

4. téma

Az auditálás lépései III.

Az auditok elvégzésének második lépése: helyszíni audit

Audit mintavétel

Audit dokumentációk

Auditálási módszerek

Megfelelősség, nem megfelelősségek, fejlesztési javaslatok

4. Feladat: audit szituációk, auditálási technikák, konfliktuskezelés

5. téma

Az auditálás lépései IV.

Az auditok elvégzésének harmadik lépése: audit jelentés készítése

Az audit scope

Audit megállapítások

Audit következtetése

Nem megfelelősségek felvétele

Nem megfelelősségekre hozott javító és helyesbítő intézkedések

5. Feladat: auditjelentés, nem megfelelőségi jelentés, helyesbítő-megelőző intézkedések megtétele

modulzáró írásbeli vizsga feleletválasztós és kifejtős kérdésekkel


Részvételi feltétel

Képzés kategória

Légi közlekedés (MSZ EN 9100)

Képzési napok száma

3 nap
Dátum Netto ár + 27% ÁFA Helyszín
Igény szerint kerül megszervezésre 135.000 FT Online
165.000 FT Budapest
Központi képzéseinket - minimum 6 fő résztvevő esetén - online formában, vevői igény szerint tantermi képzésként minimum 8 fő esetén valósítjuk meg.
5 fő felett költséghatékonyabb a Megbízóhoz kihelyezett képzés! Kérje személyre szabott árajánlatunkat!