Munkamódszerünk

A minőség rendszereknél többek között a következő tanácsadásokkal segítjük Megbízóinkat:

  • teljes minőségirányítási rendszer kiépítése, bevezetése tanúsítás segítése,
  • teljes belső rendszerauditok elvégzése,
  • folyamat és termékauditok elvégzése,
  • tanácsadói mérnöknapok a rendszer továbbfejlesztésére,
  • tanácsadás folyamatok továbbfejlesztésére, pl.: mérőeszköz kezelés, mérőrendszer elemzés, karbantartás menedzsment, belső auditálás, stb.,
  • minőségirányítási vezetői feladatok ellátása.

Egy minőségirányítási rendszer kiépítését és bevezetését az alábbi főbb lépéseken keresztül végezzük.

A. Minőségügyi helyzetfelmérés

A T&T projektvezetője a Megbízónál található dokumentumok áttanulmányozásával, illetve a helyszínen végzi. Célja annak megállapítása, hogy Megbízónál milyen - a vonatkozó szabványnak megfelelő - minőségirányítási rendszer elemek működnek, ezáltal lehetővé téve ezek felhasználását, rendszerbe integrálását.

B. Minőségügyi alapfogalmak, minőségirányítási rendszer alapfogalmak ismertetése

A T&T projektvezetője a Megbízóval előre egyeztetett időpont(ok)ban a helyszínen megtartja az oktatás(oka)t a Megbízó által kijelölt munkatársak számára. Az oktatás témái: az minőségirányítási rendszer szabványkövetelményei, a rendszerépítés menete, lépései. Az oktatásokhoz a T&T oktatási anyagot biztosít.

C. Minőségpolitika megfogalmazása

Megbízó megfogalmazza minőségpolitikáját, amelyben rögzíti a termékeinek minőségével és a vevőinek megelégedettségével kapcsolatos céljait.

D. A minőségirányítási rendszerbe bevonandó folyamatok azonosítása

Ez a projekt egyik kulcs lépése, meghatározza a minőségirányítási rendszer felépítését. A T&T projektvezetője a Megbízó képviselőjével közösen azonosítják azokat a tevékenységeket, folyamatokat, amelyeket a minőségirányítási rendszerben szabályozni kívánnak.

E. Részletes munkaprogram készítése a dokumentációs rendszer kialakítására és bevezetésére

A projektvezető elkészíti a projekt végrehajtását szabályozó projekt-tervet. A projekt-terv tartalmazza az elkészítendő dokumentumok listáját, a bevezetendő új folyamatokat és az ezekhez szükséges időszükségletet, valamint felelősöket.

F. Szervezeti séma kialakítása, tevékenységek és szervezeti egységek (felelősök) kapcsolatának, valamint a szervezeti egységek egymáshoz való kapcsolatainak meghatározása

Megbízó meghatározza szervezeti sémáját. Rögzítésre kerülnek az egyes egységek/részlegek nevei, az egyes pozíciók/munkakörök nevei, az egyes pozíciók/munkakörök egymáshoz lévő viszonyai (alá és fölérendeltség).

G. Folyamatok rendszerének kialakítása, fő folyamatok felbontása tevékenységekre; folyamatok illetve tevékenységek és felelősök kapcsolatának meghatározása

Ez a projekt másik kulcs lépése, meghatározza a minőségirányítási rendszer felépítését. Megbízó és a T&T projektvezetője felbontják az előzetesen definiált folyamatokat kisebb (fő illetve rész) folyamatokra. Minden egyes folyamatra vonatkozóan itt történik az egyes folyamatra vonatkozó illetékességek meghatározása.

H. Minőségügyi dokumentációs rendszer szerkezetének meghatározása és minőségügyi eljárás(ok)ban rögzítése

Megbízó és a T&T projektvezetője meghatározzák a dokumentációs rendszer szerkezetét és formai követelményeit.

I. Minőségügyi eljárás(ok) kialakítása a minőségirányítási rendszerbe bevont folyamatok irányítására

A T&T projektvezetője a helyszínen felmért információk alapján elkészíti a folyamatokat szabályozó eljárás(ok) "0". változatát, majd a Megbízó témafelelősével történő egyeztetések után átadja a Megbízónak. A projektvezető a Megbízó által kijelölt személyeket kiképezi az elfogadott eljárás alkalmazására.

J. Minőségügyi eljárás(ok) kialakítása a folyamatok támogatására

A T&T projektvezetője a helyszínen felmért információk alapján elkészíti a folyamatokat támogató - a vonatkozó szabvány által megkövetelt - eljárás(ok) "0". változatát, majd a Megbízó témafelelősével történő egyeztetések után átadja a Megbízónak. A projektvezető a Megbízó által kijelölt személyeket kiképezi az elfogadott eljárás alkalmazására.

K. Rész folyamatokat illetve tevékenységeket szabályozó utasítások kialakítása

Megbízó a T&T projektvezetője szükség szerinti közreműködésével elkészíti a rész folyamatokat illetve tevékenységeket szabályozó utasítás(ok) "0". változatát.

L. Rész folyamatokat illetve tevékenységeket szabályozó utasítások oktatása

Megbízó az előző pont szerinti utasítás(ok)at oktatja az azokat alkalmazó személyeknek.

M. Minőségügyi Kézikönyv kialakítása

A T&T projektvezetője elkészíti a Minőségügyi Kézikönyv "0". változatát, majd a Megbízó témafelelősével történő egyeztetések után átadja a Megbízónak.

N. Rendszerbevezetés

Az elkészült Minőségügyi Kézikönyv, eljárások és utasítások szerint a Megbízó szakemberei megkezdik a rendszer működtetését és felügyeletét a T&T irányításával. A már elkészített előírásokat bevezetik és tesztelik hatékonyság, illetve betarthatóság szempontjából. A T&T projektvezetője rendszeres helyszíni konzultációk formájában áll a Megbízó szakemberei rendelkezésére.

A rendszerbevezetés két részből áll: a kidolgozott kézikönyv, eljárások és utasítások megismertetése minden munkatárssal, illetve a már bevezetett működő rendszer ellenőrzése annak működőképessége szempontjából. Az ellenőrzést szükség esetén a kidolgozott rendszer korrekciói követik.

O. Teljes belső rendszeraudit és rendszerjavítás

A T&T egy kijelölt szakembere a tanúsítási auditot megelőzően felméri a minőségirányítási rendszer állapotát, illetve tanúsíthatóságát. A feltárt eltéréseket Megbízó a T&T projektvezetőjének segítségével kijavítja.

 P. Részvétel a tanúsításon

A teljes belső rendszeraudit után a T&T projektvezetője részt vesz a tanúsító előauditon, tanúsító auditon és szakmai tanácsaival támogatja a Megbízót a sikeres tanúsítás elérése érdekében.

További információkért keresse munkatársunkat: Katona László-t.

Telefon: 06-1/237-1330, 06-30-9708-849

E-mail: l.katona@ttq.hu