Munkamódszerünk

A szervezetfejlesztés a szervezeteket és a bennük tevékenykedő embereket érintő, hosszabb távra szóló, az egész szervezetet felölelő fejlesztési folyamat. A szervezetfejlesztés során megkeressük azt a szervezeti formát, amely leginkább összhangban van a szervezet stratégiájával és a kultúrájával.

A szervezetfejlesztés tehát egyrészt a szervezet strukturális-formális jellemzőinek a megváltoztatására, másrészt a szervezet tagjainak befolyásolására irányuló olyan tevékenység, amely az ismeretek, a beállítódások megváltoztatására helyezi a hangsúlyt, azaz a szervezeti kultúrára koncentrál.

A tréningjeink résztvevői - a tréning típusának megfelelően - tanteremben és/vagy természetes környezetben végrehajtott, játékos és stratégiai szintű feladatok, valamint kihívást jelentő helyzetek megoldásával élményszintű tapasztalást kapnak. A szervezet működését és tevékenységét jellemző - szimulációs – problémamegoldó feladatokat oldanak meg. A tréninget rövid előadások, egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, szituációs feladatok, visszacsatolások jellemzik.

A szervezetfejlesztési tréningeket, mindig az adott szervezetre kialakított tréningtematika miatt, csak a Megbízóhoz kihelyezett formában tartjuk meg.

Szakma-specifikus készségfejlesztés

Tanácsadói munkánk során sok esetben tapasztaltuk, hogy a hatékony munkavégzés, eredményesség gátja a szervezet szereplőinek, az egyes feladatköröket ellátó munkatársak képességeinek gyengesége.

15 éve magyarországi vállalatoknál ismeretátadó, szakmai képzéseket tartunk, és több mint ezer cégnél vettünk részt a szervezetfejlesztésben tanácsadóként, így volt alkalmunk pontosan megfogalmazni az egyes munkakörök, feladatkörök ellátásához szükséges képességeket, készségeket.

Kidolgoztunk egy olyan speciális, több modulból álló programot, aminek célja, hogy az egyes munkaköröket, feladatköröket betöltők megismerjék önmagukat, saját képességeiket, az adott munkakörre vonatkozó követelmények tekintetében. A munkatársak erősségeinek meghatározása növeli önbizalmukat és határozottságukat, így javítja a munkához és munkatársaikhoz való viszonyukat. Gyengeségeik fejlesztése hatékonyságukat növeli.

Az újszerűsége és nagyszerűsége abban rejlik ezeknek a tréningeknek, hogy AZONNAL ALKALMAZHATÓ ESZKÖZTÁRAT ad a résztvevők számára, ezáltal AZONNAL ÉREZTETI HATÁSÁT A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉBEN,

  • mert konkrét munkakör, konkrét feladatkörhöz kapcsolódó igények figyelembe vételével lett létrehozva,
  • mert nem általános készségfejlesztést tűztünk ki célul, hanem annak csak egy-egy kis szeletét, ami rövid idő alatt elsajátítható, alkalmazható,
  • mert a szervezeten belül a középvezetői réteget célozza meg, akik kapcsolatrendszerüknél fogva jelentős befolyással bírnak a napi működésre.

A tréningek során a "cselekvés útján való tanulás" elvét alkalmazva, szerepjátékok kapcsán a résztvevők játszva keresik az élethelyzetekre a megoldásokat, ezeket meghatározott szempontrendszer szerint közösen értékelik.

Ennek ereje abban rejlik, hogy a résztvevők információt gyűjtenek magukra vonatkozóan, a feladatmegoldások eredményessége és a közös elemzések, értékelések alapján végiggondolhatják és eldönthetik, hogy milyen területen, szokásaikon kívánnak változtatni.

A tréninget két oktató tartja egy autóipari szakértő és egy pszichológus, ez biztosítja egyrészt a viselkedésfejlesztés szakmaiságát, másrészt a kötését a mindennapokhoz, a megszerzett kompetenciák könnyebb illesztését.

 A résztvevők a részvételi igazoláson túl egyéni értékelést is kapnak, amely aztán alapja lehet a további, egyéni készségfejlesztésnek.

További információkért keresse munkatársunkat: Katona László-t.

Telefon: 06-1/237-1330, 06-30-9708-849

E-mail: l.katona@ttq.hu