TQM filozófia

A TQM olyan vezetési filozófia és vállalati gyakorlat, amely a szervezet céljainak érdekében a leghatékonyabb módon használja fel a szervezet rendelkezésére álló emberi és anyagi erőforrásokat. A TQM középpontjában a vevőközpontúság, a munkatársak elkötelezettsége és a folyamatos javítás-fejlesztés áll.

Az Amerikai Egyesült Államokban az 1980-as évek közepén fogalmazták meg e vezetési filozófia alapelveit, sok ponton a Japánban kialakult minőségmenedzselési módszerekre és szemléletre alapozva. A TQM felülről, vezetői szintről kiindulva építkezik. Átfogja az egész szervezet működését; nemcsak a folyamatokra terjed ki, hanem az irányításra és az erőforrásokra is.

A TQM bevezetésében különböző stratégiákat követtek a különböző kultúrájú országok, pl. Japánban az alsó szinttől ún. minőségi körök működtetésével, az USA-ban a középvezetés szintjén, hatékonyságot javító teameken keresztül indították. Az utóbbi 8-10 évben a felső vezetés szintjéről indítják a sikeres bevezetést, a kiválasztott témákat az intézményi fő célokhoz kapcsolódóan határozzák meg. A TQM filozófia és alkalmazása a következő ábra alapján értelmezhető:

A TQM alapelvei: partnerközpontúság, a folyamatok javítása és teljes elkötelezettség.

A TQM kiegészítő elemei: vezető szerep, oktatás és képzés, támogató struktúrák, kommunikáció, jutalmazás és elismerés, mérés.

A ma alkalmazott minőségirányítási rendszerek szinte teljes egészében átvették és beépítették a követelményeik közé a TQM filozófia alap és kiegészítő elveit és gyakorlatát.

Vállalkozunk a TQM alkalmazási szabályainak kidolgozására és bevezetésére a helyi adottságok és a minőségfejlesztésben eddig elvégzett tevékenységek figyelembe vételével.

A modell kiépítése a következő fő lépésekben történik:

  • A Megbízó minőségügyi helyzetfelmérése, munkaprogram készítése;
  • Minőségirányítási alapfogalmak,
  • TQM modell, minőségügyi módszerek oktatása;
  • Szabályzat készítése a TQM modell alkalmazására;
  • TQM modell szerinti önértékelés elvégzése;
  • Felmérés elemzése;
  • Elemzés alapján célok és prioritások meghatározása;
  • Intézkedési terv készítése, végrehajtása;
  • Intézkedési terv végrehajtásának elemzése, szükség szerinti módosítása, véglegesítés.

A felsorolt lépéseknél kialakítandó dokumentációkat a T&T Quality Kft. felkészült szakembere állítja össze, vagy részt vesz az elkészítésében, a Megbízó munkatársainak információi alapján. Ezért Megbízónk munkatársaira lényegesen kevesebb feladat hárul a rendszer kiépítés és bevezetés miatt.

A modell kiépítésének időtartama a Megbízó szervezetének nagyságától, humán erőforrás kapacitásától függően 6-12 hónap.

További információkért keresse munkatársunkat: Katona László-t.

Telefon: 06-1/237-1330, 06-30-9708-849

E-mail: l.katona@ttq.hu